Mūsu pienākums ir piedāvāt apdares materiālu tirgū mūsdienīgus krāsu, laku un līmes produktus un pakalpojumus tā, lai galapatērētājs iegūtu estētisku un nekaitīgu dzīves un darba vidi, un lai darba process ar piedāvātajiem produktiem būtu efektīvs un drošs. Mūsu piedāvājumam ir jāpārspēj klienta vēlmes.

Kvalitātes nodrošināšana ir balstīta uz ideju, ka ikviena darbība mūsu uzņēmumā ir paredzēta, lai apmierinātu iekšējā vai ārējā klienta vajadzības, un tas rada nozīmīgu pievienoto vērtību visām ieinteresētajām personām. Kvalitāte ir ikviena “Akzo Nobel” darbinieka augstākā prioritāte. “AkzoNobel” veic darbinieku apmācību, lai sasniegtu kvalitātes mērķus un atbalsta iniciatīvas kvalitātes uzlabošanai.

Vērtības

  • Saistības pret klientu – mēs veidojam ilglaicīgas attiecības ar saviem klientiem
  • Saistību pildīšana – mēs pildām to, ko solām
  • Tiekšanās pēc izcilības – katru dienu mēs cenšamies visu paveikt pēc iespējas labāk
  • Komandas spēks – mēs attīstāmies, dalāmies un izmantojam savas stiprās puses, lai uzvarētu kā komanda

 

Mērķi

  • Būt pievilcīgam uzņēmuma akcionāru vērtējumā – atbildīga un efektīva vadība
  • Būt uzticamam partnerim klientiem un patērētājiem – budžeta uzdevumu izpilde
  • Iegūt sabiedrībā cienīta uzņēmuma reputāciju – atbildīgs darba devējs un sabiedrībā atzīts uzņēmums

 

Pamatprincipi

  • Drošība
  • Ētiskums
  • Ilgstspēja