Ilgtspējība

AkzoNobel misija ir piedāvāt inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus, uz ko var paļauties mūsu klienti, kopienas un arī mūsu pašu Planēta.

 Mēs izmantojam savas zināšanas un pieredzi tehnoloģiju jomā, lai mūsu novatoriskās krāsas un pārklājumi, ko piegādājam šodien, varētu palīdzēt pasargāt mūsu pasauli arī tālā nākotnē.

 Vadoties pēc mūsu uzņēmuma pamatvērtību uzstādījuma „People.Planet.Paint.“  – kas ir visas mūsu darbības pamatā – esam noteikuši trīs galvenās globālās tēmas: klimata pārmaiņas; cirkularitāte; veselība un labklājība; un esam apņēmušies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai risinātu šīs problēmas nākamajām paaudzēm.

 Lai sasniegtu savus mērķus, augstu novērtējam mūsu sadarbību ar klientiem, piegādātājiem, mācību iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm. Tas ir par izkāpšanu ārpus rāmjiem un izgudrošanu, meklējot arvien jaunus veidus, kā kopīgi veidot pozitīvu ieguldījumu šajā nepārtraukti mainīgajā pasaulē. Tas ir un būs ļoti svarīgi, lai sasniegtu uzņēmuma zinātniski pamatoto mērķi - līdz 2030. gadam samazināt oglekļa emisijas par 50%.

Vairāk informācijas varat atrast šeit.