Projektiem, kas rodas Let's Color iniciatīvas ietvaros, vienmēr ir pozitīva ietekme uz cilvēku dzīves vidi.