Rekvizīti

SIA "Akzo Nobel Baltics"
Juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004
Vienotais reģ. Nr. 40003373776
PVN reģ. Nr. LV40003373776
Norēķinu banka: AS "SEB Banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV75UNLA0050015250811